Lotus Nişantaşı D:33

Yumurta Dondurma İşlemi

Anasayfa » Yumurta Dondurma İşlemi

yumurta dondurma

Yumurta dondurma işlemi kadınlara istediği yaşta anne olma şansı vermektedir. Günümüzde yumurta dondurma işlemi vitrifikasyon (camlaştırma) yöntemiyle uygulanmaktadır. Kadının yumurtalarının dondurulması sayesinde kadına gebeliğini dilediği kadar erteleme ya da istediği bir zamanda gebe kalabilme şansı veren üreme yöntemidir. Kadına zaten sahip olduğu doğurganlığı dilediği gibi erteleme olanağı sağlayan bu yöntem giderek daha popüler hale gelmeye başlamıştır. Kadının ilerleyen yaşında bile, kendi yumurtalıklarını kullanarak sağlıklı bir genetik yapıya sahip çocuk doğurmasına yardımcı olmaktadır.

Kadınlar için yumurta dondurma işlemi sağlıklı mıdır?

Kadınlarda zaman içinde, yaşın ilerlemesiyle birlikte kendisinde olduğu gibi, yumurtalıklarında bile yaşlanma meydana gelmektedir. Bu yüzden kadının hem çocuk sahibi olma olasılığı azalmakta, hem de sağlıklı bir bebek dünyaya getirme olasılığı düşmektedir. Buna sebep olan, her kadının dünyaya gelişinde belli sayıda yumurta rezervine sahip olmasıdır. Kadınlar her menstruasyon dönemi içinde yaklaşık olarak 1000 yumurta harcarlar. Kadınlar 35 yaşına geldiği zaman, kalan yumurta rezervleri % 10 kadardır. Bu dönemde yumurta kalitesi de giderek düşmekte ve sağlıklı bir bebek doğurma genç kadınlara göre daha düşük oranda olmaktadır. Yaşı ileri olan anne adaylarında tekrarlayan düşüklerin olması ve doğuştan anomalisi olan bebek doğurma nedeni bu yüzdendir. Kadının doğurganlık çağında yumurtalarını dondurması, ileride oluşabilecek riskleri önlemekte ve gebelik elde edilmesi için sağlıklı yumurta hücresi kullanılmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden gebeliğini erteleyen kadınların, anne olma çağı geçmeden yumurta dondurma işlemi yaptırması tavsiye edilir.

Yumurta dondurma işlemi hangi durumlarda önerilir?

  • Bazı sebeplerden dolayı hamileliği ilerleyen zamanlara ertelemeyi düşünen genç çiftlerin doğurganlıklarını devam ettirebilmeleri için yumurta dondurma önerilir.

  • Kadınların onkolojik tedavi görmesi, kemoterapi ve radyoterapi gibi süreçlerden geçmesi gerektiğinde, yumurtalık dokusu ve yumurtalar hasar görecektir. Bu sebeple tedaviden önce kadının yumurtalarının ya da yumurtalık dokusunun dondurulması önerilerek, doğurganlığın korunması sağlanabilir.

  • Yumurtalıkların alınmasını gerektirecek tıbbi bir operasyon geçirmesi gereken kadınlara, ileride bebek sahibi olma şansını vermek için yumurta dondurma işlemi yaptırmaları tavsiye edilir.

  • Tüp bebek tedavisi sırasında kadından toplanan yumurtaların erkekten sperm elde edilememesi nedeniyle dondurulması seçeneğine başvurulur. Yumurtaların heba olmaması ve daha sonra kullanılması için bu işlem yapılır.

  • Yumurtalık rezervi azalmış olan kadınların, gebe kalma şansının artırılması için yumurta dondurma işlemi yaptırması tavsiye edilir.

  • Ailesinde erken menopoza giren kadınların olması halinde, kişilere yumurta dondurma işlemi yaptırması tavsiye edilir.

Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır?

Yumurta dondurma işleminin yapılabilmesi için, kadınların yumurtalıkları hormon ilaçlarıyla uyarılır. Bu sayede kadınlarda ay içerisinde daha fazla sayıda yumurta elde etme amaçlanır. Yumurtalar toplandıktan sonra, camlaştırma yani vitrifikasyon işlemine başlanır. Bu işlem içeriğinin çoğu sıvıyla dolu olan yumurta hücresinde buz kristallerinin önlenmesi amacıyla uygulanır. Yumurta hücreleri düşük sıcaklıktan hızlı bir şekilde yumurtaların dondurularak sertleştirilmesiyle gerçekleşir. Bu yapılırken hücre zarında çatlamayı önleyebilmek için, çok sayıda hücresel kriyoprodektör kullanılmaktadır.  Bu şekilde dondurulan yumurta hücreleri -196 derece saklanır. Bunlar kadının gebe kalmayı istediği zaman çözdürülerek, erkekten alınan spermlerle döllendirilir. Bu aşamada hormon tedavisine gerek kalmadan, 2-3 gün içinde embriyo transferi yapılır. Bu aşamadan sonra kadının hamileliği izlenerek, sağlıklı bir bebek sahibi olması sağlanır.

Yumurta dondurma işleminin başarısına etki edecek faktörler nelerdir?

Yumurta dondurma işlemiyle ilerleyen yaşında bebek sahibi olmak isteyen kadınların bu düşüncelerini erken yaşlarda gerçekleştirmeleri gerekir. Çünkü dondurulan yumurtalar dondurulduğu dönemin kalitesinde olur. Kadının genç yaşında yumurta dondurma işlemi yaptırması halinde, ilerleyen yaşında genç yaştaki gibi sağlıklı bir gebelik elde edilebilir ve doğacak bebekte sağlıklı olur. Bu işlemin başarısına etki eden önemli bir unsurdur.

Dondurma işlemi sırasında yumurta hücresindeki suyun buz kristallerine dönüşmesi halinde, yumurta hücresi zarar görecektir. Bu yüzden çözdürülen yumurtanın spermle döllenme şansı azalacaktır. Bu nedenle yumurta dondurma işleminde vitrifikasyon yöntemi kullanılmaktadır. Bu teknik sayesinde yumurta dondurma işleminde % 77-95 arası başarı elde edilmektedir.

Dondurulmuş yumurtaların çözdürülmesi ve spermlerle döllendirilmesi aşamasında kullanılan yöntemlerde gebelik elde etme oranına etki eder. Döllenme yumurta ve spermin bir araya bırakılmasıyla yapılabileceği gibi, spermin yumurtanın içine enjekte edildiği ICSI yönteminden faydalanılabilir.  Dondurulan yumurtanın çevresinde bulunan zona pellucida denilen kabuktaki sertleşme yüzünden sperm yumurtaya giremeyip döllenme gerçekleşmeyebilir. Bu yüzden döllenme sırasında ICSI yönteminin kullanılması başarıyı arttıracak bir etkendir.

Yumurta dondurma işleminde vitrifikasyon yönteminin kullanılması, kadının yumurta dondurma sırasında genç ve sağlıklı olması, çözdürülen yumurtaların spermlerle döllendirilme işleminde ICSI yönteminin uygulanması sayesinde, sonuçları başarılı bir şekilde gerçekleşir. Çözdürülen yumurtalarla elde edilen gebelik, taze yumurtalarla elde edilen gebelikler gibi netice verir. Bu işlem sebebiyle yaşanan herhangi bir doğumsal anomali gözlenmemiştir. Bu risk yani bebekte doğumsal anomali görülme olasılığı normal yolla elde edilen gebeliklerde ki kadardır.

tr_TRTurkish
×