Lotus Nişantaşı D:33

Tüp Bebek Yasası

Anasayfa » Tüp Bebek Yasası

tüp-bebek-yasası

Hukuksal Açıdan Tüp Bebek Uygulaması

Farklı nedenlerle doğal yollar ile çocuk sahibi olamayan bireylerin tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabilmeleri sağlanmaktadır. Bu uygulamanın da sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için, bu sektörde gerekli sağlık koşullarını sağlayamayan ve tecrübeli doktorlar barındırmayan tüp bebek merkezleri hakkında düzenlemeler ve uyarılar yapılabilmesi şarttır.  Ayrıca bu merkezlere yaptırımların uygulanabilmesi ve aynı zamanda tüp bebek yöntemi uygulamakta olan merkezlerin her yönden denetim ve kontrol altında bulundurabilmesi adına bu yöntem ile ilgili yasa mutlak surette olmak mecburiyetindedir. Bu yasa kapsamında hem çocuk sahibi olmak isteyen eşlerin, hem tüp bebek yöntemi uygulamasının yapıldığı merkezlerin, hem de bu tüp bebek yöntemi uygulayan merkezlerde çalışmakta olan sağlık personellerinin hukuksal düzenlemeleri düzenlenmektedir. Bu yasa kapsamında tüp bebek uygulaması ile alakadar olan her bireyin hukukî haklarına yönelik özgürlükler ve kısıtlamalar bulunmaktadır.

Tüp Bebek İle İlgili Yasa Neleri İçermektedir?

Tüp bebek yöntemi ile ilgili yasa şu durumları içermektedir:

Çocuk sahibi olmak isteyen anne ve baba adayının, tüp bebek yöntemi dışındaki yöntemler uygulamasına rağmen son 3 yıl içerisinde çocuk sahibi olamadığına dair bir madde içermektedir.

Tüp bebek yöntemi ile ilgili yasa öncelikle tüp bebek uygulaması yapacak olan bireylerin doğal yollardan çocuk sahibi olamadığının ve ancak tüp bebek yöntemi uygulaması ile çocuk sahibi olabilme ihtimallerinin olduğuna dair bir maddeyi içermektedir.

Tüp bebek yöntemi uygulanacak olan anne adayının yaşının bu yönteme uygun olup olmadığını içeren bir madde içermektedir. Yaş ile ilgili sınırlama hem tüp bebek yönteminin uygulanabilirlik durumunun hem de anne adayının sağlık durumunun olumsuz etkilenmemesine yönelik durumların genel olarak değerlendirilmesi kapsamında getirilmektedir.

Tüp bebek uygulaması yapılan merkezin, bu yöntemi uygulayabilecek yeterli cihaz ve personele sahip olduğuna ve uygulamanın yapılabileceğine dair gerekli kurumsal izinleri almış olması gerektiğine dair bir madde içermektedir.

Tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak isteyen bireylerin sağlık sigortaları ile ilgili bir engel teşkil etmeyecek durumda olmasına yönelik bir madde içermektedir.

Tüp Bebek Uygulamasını İçeren Yasa Nedir?

Tıbbi tedaviler sonrasında normal yöntemlerle çocuk sahibi olunamadığı ve ancak yardımcı üreme yöntemiyle çocuk sahibi olunabileceğinin, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurulları tarafından tıbben mümkün görülmesi,

tüp bebek tedavisi yaptıracak kişilerin 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olunması,

Son 3 yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamadığının Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurulları tarafından belgelenmesi,

Uygulamanın yapıldığı tıbbi merkezin, Kurum ile sözleşmesinin bulunması,

En az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının bulunması.”

tr_TRTurkish
×