Lotus Nişantaşı D:33

Tüp Bebek Tedavisinde İğne Yöntemi

Anasayfa » Tüp Bebek Tedavisinde İğne Yöntemi

Tüp bebek tedavisinde iğne yöntemi, günümüzde popüler bir terim haline geldi. Sperm, testisin veya vas deferens’in (spermi de içeren testisin hemen yanında bulunan bir yapı) bir iğne ile aspire edilebilir. Erkek adayın sakinleştirilmesi için bazı ilaçlar veriliyor ve bazı lokal anestezi de bölgeyi uyuşturmak için kullanılıyor. Daha sonra küçük bir iğne yerleştirilir ve epididim veya testisden sperm aspire edilir. İşlem genellikle yaklaşık 30 dakika sürer.

Farklı sperm emme ve çıkarma prosedürleri uzun isimleri ve ayrıca kısa isimleri (kısaltmalar) içerir:

PESA – Perkütan Epididimal Sperm Aspirasyonu (ofiste yapılabilir) TESA – Testiküler Sperm Aspirasyonu (ofiste yapılabilir) TESE – Testis Sperm Ekstraksiyonu, küçük bir kesi ve testisin içinden bazı dokuları kesmeyi içerir.

Sperm, her yumurtaya tek bir sperm enjekte eden bir prosedürü kullanarak, dişi eşin yumurtalarını laboratuvarda dölleyebilmek için yeterli miktarda ve kaliteli olmalıdır. Bu işleme intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu veya ICSI denir. Döllenmeyi tamamladıktan sonra in vitro fertilizasyon – IVF kültür teknikleri, elde edilen döllenmiş yumurtaları, kadının rahmına embriyo transferi yapılmadan önce 3-5 gün boyunca kültürlemek için kullanılır. Başarı için iyi bir şans elde etmek için birden çok yumurta gerektiğinden, kadın yumurtalık uyarımı ve daha sonra bir yumurta alma prosedürü geçmesi gerekir.

Aynı günde yumurta elde edildiğinde sperm taze olarak kullanılabilir, aksi halde dondurulabilir ve daha sonra çözülüp sonra kullanılabilir. Genellikle yeterli sayıda sperm aspire edilir, böylece birkaç şişeye bölünebilir ve IVF’nin birden fazla teşebbüsü yapılabilir, eğer gerekliyse.

Sperm aspirasyon prosedürü genellikle erkek fertilite olgularında uzmanlaşmış bir üroloji uzmanı tarafından yapılır. Bazı durumlarda üreme endokrinologu (infertilite uzmanı) tarafından yapılabilir.

PESA veya TESA ile başarı oranları ve ICSI ile IVF

Başarı oranı, in vitro fertilizasyon laboratuarının IVF canlı doğum başarı oranlarına çok bağlıdır. IVF başarı oranları da vazektomi sonrası bu “erkek faktör” vakalarında bile kadın partnerin yaşına bağlıdır.  Kadın ortağın yumurtalık rezervi, en iyi antral follikül sayımı ile ölçülür ve başarılı bir IVF sonucu için şansın iyi bir öngördürücüsüdür.

intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) ve in vitro fertilizasyon (IVF), artık tek bir sperm çıkarmayı ve doğrudan bir yumurta gübrelemesinde kullanılmasını mümkün kılmaktadır. ICSI ve IVF ile kombine edilen en yeni cerrahi sperm alma teknikleri, neredeyse hiç sperm üretmeyen erkekler bile infertilitenin üstesinden gelebileceği anlamına gelir.

Düşük bir sperm sayısı erkek infertilitesinin ortak bir nedenidir, ancak bir adam semeninde en az sayıda spermi bile üretirse, bunlar oldukça kolay bir şekilde toplanabilir. Testislerinde tıkanmış tüpler veya spermlerinin serbest bırakılmasını önleyen genetik bir durum nedeniyle hiçbir spermi boşaltan erkekler, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonunun yapılabilmesi için bazı cerrahi sperm alımına ihtiyaç duyarlar.

Cerrahi sperm alım yöntemleri – tüp bebek iğneleri

Mevcut cerrahi sperm alımının ana yöntemleri şunlardır:

PESA: perkütan epididimal sperm aspirasyonu. MESA: mikrocerrahi epididimal sperm aspirasyonu.TESA: testiküler sperm aspirasyonu. Testis ince iğne aspirasyonunu (TFNA) içerir. TEZ: testiküler sperm ekstraksiyonu. Mikrokapsarlık TESE.Perc biyopsisi: testislerin perkütan biyopsi.

Cerrahi sperm alınmadan önce gerekli testler

Meni sperm üretmeyen bir erkek azoospermi sorunundan mustariptir. Bunun nedeni, testislerin üretildikleri bölgelerden sperm taşıyan tüplerin birinde tıkanma, boşalma sırasında penise dışarıya çıkması olabilir. Obstrüktif azoospermi, testis kanseri nedeniyle ortaya çıkabilir, çünkü tümör vaz deferens’e baskı yapar. Bu tip kanser genç insanlarda sık görülür ve başarıyla tedavi edilebilir. Bununla birlikte, infertiliteye yol açabilir, bu nedenle tedaviye başlanmadan önce bazı spermi depolamak için cerrahi sperm alımı yapılabilir.

Diğer koşullar anormal kistik fibroz geni dahil olmak üzere obstrüktif olmayan azoospermiye neden olur. Bu durumdaki erkekler tüm semptomları göstermeyebilir, ancak çoğunlukla vaz deferensleri yoktur. Cerrahi sperm alınması mümkündür ancak sonraki ICSI ve IVF tarafından üretilen embriyoların aynı genetik anormalliği gösterecekleri 50:50 olasılığı vardır. Seçenekler daha sonra bir sperm verici ve intrauterin inseminasyon (IVU) veya IVF kullanılarak veya embriyolar üzerinde normal gen taşıyanların seçilmesi için implantasyon öncesi genetik teşhisi (PGD) gerçekleştirmeyi içerir.

tr_TRTurkish
×