Lotus Nişantaşı D:33

Tüp Bebek Tedavisinde Boş Folikül Sendromu

Anasayfa » Tüp Bebek Tedavisinde Boş Folikül Sendromu

boş folikül

Boş folikül nedir?

Tüp Bebek Tedavisinde ovulasyonun oluşumu için ovaryumların uyarılmasına olumlu cevap alınmasına rağmen in vitrofertilizasyon (IVF) için yumurta toplama işleminin yapılmasına rağmen hiçbir folikülden yumurta (oosit) elde edilememe haline Boş Folikül Sendromu denir. Bu durum tüp bebek tedavilerinde çok yaygın görülen bir durum değildir. Tedavi gören kadınların % 0.5-2’sinde bu rahatsızlık ortaya çıkabilmektedir.

Neden kaynaklanır?

Bu rahatsızlığın neden kaynaklandığı (Etiyolojisi) henüz tam olarak açıklanamamaktadır. Boş folikül sendromunun muhtemel nedenlerinin iyi anlaşılması gerekir. Bu durumun çeşitli nedenleri olabilir. Boş folikül sendromu oositin olgunlaşmasını tetikleyen ve oositin folikülden ayrılmasını kolaylaştıran humanchorionicgonadotropin (hCG) hormonu uygulamasında zamanlamanın iyi programlanmaması durumunda ortaya çıkar. Diğer taraftan, kullanılan hCG preparatının etkenliğinin düşük (biyolojik aktivitesi azalmış) olması durumuda boş folikül sendromu ortaya çıkabilir. Bunun için uygulanacak hCG preparatının iyi koşullarda muhafaza edilmiş olması, uygulama zamanı ve dozunun iyi ayarlanması gerekir.

Kanda hCG seviyesi enjeksiyondan 12 saat sonra 50 IU/l’nin üstünde olmalıdır. Bu seviyenin altındaki hCG düzeyi yetersizliğe hükmedilir. Böyle durumlarda uygulama dozu, uygulamanın zamanlaması ve preperatın saklama koşulları gözden kontrol edilmeli hCG enjeksiyonundan 36 saat sonra (OPU zamanında) kandaki hCG seviyesi 100 ile 300 IU/L arasında geçirilmelidir.

Oosit toplama (OPU) zamanında kandaki hCG düzeyi normal olmasına rağmen boş folikül sendromuyla karşılaşılmış ise bu durumda kullanılan hCG’nin bioaktivitesinin yetersizliği üzerinde durulmalıdır.

Yumurta toplama zamanında eğer yumurtalığın birisinden hiç yumurta elde edilemezse diğer yumurtalığa geçilmemeli, idrarda hCG hormonu seviyesine bakılmalıdır.İdrarda hCG seviyesi olması gerekenden düşük çıkarsa hastaya yeniden hCG  enjeksiyonu yapılarak diğer yumurtalık 36 saat sonra yumurta toplama işlemine tabi tutulmalıdır. Ancak idrarda hCG seviyesi normal seviyede çıkarsa yeniden hCG  enjeksiyonuna gerek duyulmaz.

tr_TRTurkish
×