Lotus Nişantaşı D:33

Türkmençe

Anasayfa » Türkmençe

Emeli Yoldan Göwreli Bolmaktan Gorkman

Emeli Yoldan Göwreli Bolmaktan Gorkman

Emeli yoldan göwrelilik bejergisi önelgesizlik üçin in ansat bejergi görnüþidir. Yöne dürli yalnyþ pikirler yada ynançlar sebabi bilen emeli yoldan göwrelilik bejergisinden gaça duryarlar. Emeli yoldan göwreliligin yada emeli yoldan göwrelilik bejergisi bilen dünya...

Emeli Yoldan Görelilik Bejergisinde Garaşylmadyk Hoplar (Risk)

Emeli Yoldan Görelilik Bejergisinde Garaşylmadyk Hoplar (Risk)

  Beyleki bejergi usullaryndaky yaly emeli yoldan göwrelilik bejergisininem özüne göra hoplary bardyr. Yöne emeli yoldan göwrelilik bejergi usullary üçin ulanylyan dermanlaryn himiki yada fiziki taydan tasiri öran az mukdardadyr.   Dermanlaryn himiki yada fiziki...

Önelgesizlik Name?

Önelgesizlik Name?

ÖNELGESİZLİK NAME?   Önelgesizlik yada başga bir söz bilen aydylanda,infertilite ayallarda we erkeklerde saglyk sebapli çaganyn bolmazlygydyr. Lukmançylykda önelgesizlik jüwütlerin hiç hili goranmazdan, bir yylyn dowamynda yzygiderli jynsy birlikdeligin dowamynda...

Önelgesizlik We Kök Öyjük Bejergisi

Önelgesizlik We Kök Öyjük Bejergisi

Önelgesizlik bir yylyn dowamynda yzygiderli we goranmazdan jynsy gatnaşyk bolsada göwreli bolup bilmezlikdir. Hazirki wagytda önelgesizlik üçin birnaçe bejergi usullary we tehnalogiyalayy oylanyp tapylyar. Bulardan in köp umyt beryani bolsa kök öyjügi(taze öyjüklerin...

Önelgesizlik We Emeli Yoldan Göwrelilik

Önelgesizlik We Emeli Yoldan Göwrelilik

İlkinji gezek emeli yoldan göwrelilik bejergisi 1978-nji yylda edilmage başlady. Şol wagytdan bari emeli yoldan göwrelilik bejergisi ynanylmaz yagdayda ösyar. Her geçen gün edilyan ylmy işler we ösen tehnalaogiya bilen emeli yoldan göwrelilik bejergisi uly üsdünlük...

Ayallarda Önelgesizlik Sebapleri

Ayallarda Önelgesizlik Sebapleri

AYALLARDA ÖNELGESİZLİK SEBAPLERİ. ÖNELGESİZLİK NAME?   Önelgesizlik yada başga bir söz bilen aydylanda,infertilite ayallarda we erkeklerde saglyk sebapli çaganyn bolmazlygydyr. Lukmançylykda önelgesizlik jüwütlerin hiç hili goranmazdan, bir yylyn dowamynda yzygiderli...

Enanin Yaşı We Emeli Yoldan Göwrelilik

Enanin Yaşı We Emeli Yoldan Göwrelilik

Sizin göwreli bolmagynyzdaky in wajyp zat sizin yaşynyzdyr. 36 yaşdan son bolan göwrelilik 20 yaşda bolan göwrelilige göra islemesekde 50(%) göterim azalyar. Bu yagdayyn sebabi (kromozomal taydan saglykly yumurta döredilme üsdünligi artan yaş bilen birlikde ayratyan...

Erkeklerde Önelgesizlik Sebapleri

Erkeklerde Önelgesizlik Sebapleri

ERKEKLERDE ÖNELGESİZLİK SEBAPLERİ.   Çagalary bolmayan jüwütlerin yarysyna yakyny erkegin önelgesizligi sebaplidir. ERKEK ÖNELGESİZLİK SEBAPLERİ İKA BÖLÜNYAR. - Sperma kanallarynyn yapyk bolmasy. - Spermanyn sanyny yada saglyk hiline tasir edyan faktorlar.   Erkek...

Embriyo Naçinji Gün Goyulmalı (Transfer Edilmeli)

Embriyo Naçinji Gün Goyulmalı (Transfer Edilmeli)

EMBRİYO NAÇİNJİ GÜN GOYULMALY(TRANSFER EDİLMELİ). ENBRİYO TRANSFERİ NAMEDİR?   Enbriyo transferi emeli yoldan göwrelilik bejergisinde in esasy bölümidir. Embriyo transferi yetişdirilen embriyonyn rahymyn içine yerleşdirilmesidir. Transferin gowy yerleşdirilmesi...

Başarnıksız Bejergilerden Sonam Yenede Sınanşıp Bilinermi?

Başarnıksız Bejergilerden Sonam Yenede Sınanşıp Bilinermi?

BAŞARNYKSYZ BEJERGİLERDEN SONAM YENEDE SYNANŞYP BİLİNERMİ?   Çagalarynyn bolmasyny isleyan we bu arzuwynyn hasyl bolmasyny isleyan ene ata boljaklaryn uly yhlas bilen bejerga başlamasy başarnyksyz sonlanmasy öran gynanç beriji yagdaydyr. Emeli yoldan göwrelilik...

tr_TRTurkish
×