Lotus Nişantaşı D:33

Laparoskopik Miyomektomi Ameliyatı

Anasayfa » Laparoskopik Miyomektomi Ameliyatı

miyom

Miyom nedir?

Bayanlarda özellikle 35’li yaşlardan sonra ortaya çıkan rahmin kas tabası (yani miyometrium) kaynaklı kötü huylu olmayan tümörlere miyom denir.  Miyom bütün bayanlarda oluşur denilemez, fakat tüm dünyada tüm bayanların yaklaşık % 25 inde görülmektedir. Genellikle 35 yaş üstündeki kadınlarda oluşur, fakat sıklıkla 40 yaşına yakın oluşmaya başlar. Miyomlar, aşırı büyüyerek diğer organlara zarar vermedikçe ya da aşırı kanamaya sebep olmadıkça tehlike arz etmez. Bu sebeple de her miyom ameliyat gerektirmez. Fakat normal sınırını aşıp fazlaca büyüyen miyomlar diğer organlara zarar vermeye başlarsa, ameliyatla alınması gerekmektedir. Normalden fazla büyüyen miyom, rahmin ön çeperinde oluşan basınç sebebiyle aşırı kanama ya da adet düzensizliğine neden olabilir. Başka bir şekilde de barsaklarda baskıya neden olup kabızlığa neden olabilmektedir. Bu gibi durumlarda tüm bunlara neden olan miyomun ameliyatla alınması gerekir.

Laparoskopik miyomektomi nedir?

Laparoskopik miyomektomi, aşırı büyüyüp etrafındaki organlara zarar veren miyomların laparoskopik yöntemle alınmasına verilen isimdir. Daha açık bir ifadeyle göbek bölgesinden açılarak rahime ulaşıp laparoskopik yöntemlerle miyomun bulunduğu bölgeye ulaştıktan sonra rahimde bulunan miyomların alınıp alanın miyomlardan temizlenmesi işlemidir. Laparoskopik miyomektomi yöntemi her miyomlu hasta için uygulanmayan bir yöntemdir. Bu yöntem, sadece büyüklüğü 5 cm den fazla olan miyomlar ile adet düzensizliği, sık idrara çıkma ya da kabızlık gibi şikâyetlere neden olan, düzenli kontrollerde hızlı gelişim gösterip hızla büyüyen, kısırlık ya da gebeliklerde düşük riski oluşturan miyomlarda uygulanmaktadır.

laparoskopi (3)

Laparoskopik miyomektomi yönteminin avantajları nelerdir?

Diğer ameliyat yöntemlerinden özellikle açık ameliyat denilen yöntemden avantajı laparoskopik miyomektomi yöntemiyle kesik daha küçük olduğu için yaranın iyileşme süreci de daha kısa ve hızlı olmaktadır. Ayrıca yine yaranın küçük olmasından kaynaklı olarak enfeksiyon riski de oldukça aza indirilmiş olur, yine dikişlerinin daha küçük olması nedeniyle estetik olarak da daha ince ve küçük bir ameliyat izi ortaya çıkar.

Bu yöntemin riskleri var mıdır?

Avantajlı olmasına rağmen riski açık ameliyatla aynı denilebilir. Yani açık ameliyat dediğimiz yöntem ne kadar riskliyse laparoskopi miyomektomi yöntemi de o kadar risklidir. Sonuçta her ikisi de farklı yöntemlerle yapılıyor olmalarına rağmen bir ameliyattır ve her ameliyat az da olsa bir risk taşır. Avantajları ile riskleri karşılaştırıldığında laparoskopik miyomektomi yönteminin daha kullanışlı olduğu sonucuna varılmaktadır. Taburcu süresinin daha kısa olması ya da dikiş izlerinin daha küçük olması nedeniyle daha küçük bir ameliyat izinin kalması bu yöntemi daha kullanışlı ve daha çok tercih edilir kılmıştır. Herhangi bir hastalığın tedavisinde bile tedavi yöntemlerinin dikkatlice araştırılıp hastaya en uygun tedavi yönteminin seçilmesi gerekirken özellikle ameliyat söz konusu ise hastanın da doktorun da daha dikkatli davranması gerekir. Her tedavi yöntemi her hastaya uygulanamayabilir. Laparoskopik mitomekyomi yöntemi birçok hasta için oldukça kullanışlıdır. Çok başarılı sonuçlar da verir. Fakat tüm bunların yanında bu yöntemle ameliyat olması sakıncalı olabilecek hastalar da bulunmaktadır. Kişinin miyom sayısı 4 ten fazla ise ya da miyomlarının boyutu 9- 10 cm civarı olan hastaların bu yöntemle ameliyat olması tercih edilmez. Yine de bu konuda en son ve en net cevabı verecek olan kişiler bu konuda uzmanlaşmış kadın doğum uzmanlarıdır.

Ameliyata nasıl karar verilir?

Hastanın bu ameliyata hazır olup olmadığına önceden yapılacak tahlil ve testlerin sonucuna göre yapacağı bir değerlendirmenin ardından daha net bir şekilde karar verecek olan kadın doğum uzmanıdır. Özellikle hastanın uzun süredir irtibat halinde olduğu bir kadın doğum uzmanıysa bu hastanın işi daha da kolaylaşır çünkü uzun zamandır aynı kişiye muayene olmak doktorun hastayı daha iyi tanımasına sebebiyet verir. Bu da kadın doğum uzmanının hasta için verilebilecek en sağlıklı kararı vermesi anlamını taşır. Bu konuda uzman olan kişinin hastanın diğer kadın hastalıklarını bilmesinin dışında var olan diğer hastalıklarını da bilmesi oldukça önemlidir.

 tüp bebek

tr_TRTurkish
×