Lotus Nişantaşı D:33

2015 Tüp Bebek Fiyatları

Anasayfa » 2015 Tüp Bebek Fiyatları

tüp bebek fiyatları

Kısırlık çeken her çift bebek sahibi olabilmelidir. Bu nedenle tüp bebek merkezleri her yıl belirledikleri fiyatlarında bu konuda kolaylıklar sağlamakta ve ailelere hitap edecek ödeme koşulları oluşturmaktadır. Tüp bebek fiyatları 2015 yılında da bu koşulları taşımakta ve bebek sahibi olmak isteyen çiftlere bir umut olmaktadır. Bilindiği gibi sağlık güvencesi olan çiftlerde bile tedavi maliyetinin sadece bir kısmı sağlık kurumu tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle çiftler böyle bir tedaviye hem manevi olarak, hem de maddi olarak hazırlanmak zorundadır. Çiftlerin bu tedavide sorun yaşamadan, strese girmeden başlamaları çok önemlidir. Burada karar verme aşamasında en önemli faktörde tüp bebek fiyatları olmaktadır.

Tüp bebek tedavisinde bunu uygulayacak merkezler tedavide çiftler için farklı fiyatlar uygular. Manevi bir yükün altına giren çiftlerin, maddi olarak bu tedaviye hazırlıklı olmaması halinde, tedavi süresince çekilen stresin etkisi gebelik elde edilmesine olumsuz yansımalar yapacaktır. Toplumda bebek sahibi olmayı erteleyen çiftlerin sayısı arttıkça, tüp bebek tedavisine olan talebin hızla arttığı görülmektedir. Çünkü kadının yaşının ilerlemesi gebe kalmasını zorlaştırmaktadır. Yumurta rezervinin azalması nedeniyle, sağlıklı gebelik elde edilememekte ve çiftler bebek sahibi olamamaktadır. Bu yüzden tüp bebek fiyatları 2015 yılında da çok sayıda çifti ilgilendirecektir. Tüp bebek tedavisinde fiyatlara yansıyan çok sayıda etken bulunmaktadır. Tüp bebek merkezinin başarısından, hastalarına sağladığı olanaklara kadar her alanda maliyetleri etkileyen faktörler vardır.

Tüp bebek fiyatları 2015 yılında değişti mi?

Tüp bebek tedavilerinde ortaya çıkan maliyetler geçmiş yıllara göre çok fazla değişim göstermese de, sağlık güvencesinden faydalanmak isteyen çiftler açısından alınacak rapor için bazı farklılıklar meydana gelmiştir. Daha önceden tüp bebek tedavisi için sağlık raporu alan hastalar, tedavinin uygulandığı merkezlere belirli bir fark ödemekteydi. Bu aşamada tüp bebek merkezlerinde uygulanan tedavinin maliyeti yükseldiğinden, sağlık raporu kullanan çiftler için fiyatlar artış göstermiştir. Tüp bebek merkezlerinin belirlediği fiyatların içinde kullanılan ilaçlar, ultrason maliyeti, kadının yumurtalık takibi, yumurtaların spermle laboratuvarda döllendirilmesi ve elde edilen embriyoların kadına transferi tüp bebek fiyatları 2015 içine dahildir.

Tüp bebek fiyatları hangi kriterlere göre belirlenmektedir?

Günümüzde giderek artan hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik sıkıntılar sonucunda kısırlık sorunu olan ve tüp bebek tedavisi yaptırmak isteyen çiftler tüp bebek merkezini seçerken tüp bebek fiyatlarına çok dikkat eder hale gelmişlerdir. Ülkemizde tüp bebek tedavisini uygulayan merkezler gerek donanımları, gerekse başarı oranları konusunda dünyadaki merkezlerle yarışacak seviyede olmasına rağmen, aslında daha düşük maliyetler sunmaktadır.

Tüp bebek fiyatları konusunda en önemli etken elde edilen başarının ya da elde edilecek başarının kıyaslanmasında tedavi için tercih edilecek tüp bebek merkezinin deneyimi ve teknolojik alt yapısı değerlendirmeye alınmalıdır. Bu etkenlerin bir adım önüne geçen etken ise, tüp bebek fiyatları ve maliyetleri açısından merkezin elde ettiği başarılardır. Yani tüp bebek tedavisinin daha düşük maliyetle sunulduğu, tüp bebek fiyatlarının düşük olduğu tüp bebek merkezlerindeki başarı oranı, deneyimini, teknolojik olanaklarını sunabilen tüp bebek merkezlerine göre daha düşüktür. Tedavi uygulanan çiftler siklusta gebe kalma olanağına sahipken, bazı durumlarda ardışık tedavilere gerek duyulmakta ve ilk aşamada sunulan uygun fiyat avantajı bir anda çok yükselmektedir. Bu durumda tüp bebek fiyatları sanılanın aksine uygun miktarda olmamaktadır.

Tüp bebek fiyatlarının belirlenmesinde çiftlerin durumu oldukça önemlidir

Tüp bebek tedavisi dışarıdan gözlemlendiğinde, herkese aynı standart tedavinin uygulandığı şeklinde yansısa da, gerçekte kaliteli ve tamamen başarıya odaklı şekilde, deneyimli ve başarı oranı yüksek tüp bebek merkezlerinde uygulanan tedaviler kişiye özel uygulamalar içermektedir. Her çiftin bebek sahibi olmakta yaşadığı sorun ve bunların çözümü için uygulanması gereken tedaviler birbirinden farklı olur. Bu yüzden görüşülen tüp bebek merkezlerinde uygulanacak tedaviler her zaman sorgulanmalı, ayrıntılar öğrenilmeli ve tüp bebek tedavisinin maliyeti açısından her detay en ince ayrıntısına kadar ele alınmalıdır. Bu elde edilen veriler tedavide doğru değerlendirme yapmanıza, doğru tüp bebek merkezini seçmenize çok büyük fayda sağlayacaktır.

Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaç türleri, bunların uygulanma şekli, ilaçların dozu her hastada değişken olduğundan, genellikle tüp bebek merkezlerinde ilk verilen fiyatlarda bu ilaçların maliyetleri tüp bebek fiyatlarına yansıtılmamaktadır. Bu yüzden çiftlerin tüp bebek fiyatlarını değerlendirirken, toplam maliyeti ilaçlarla birlikte değerlendirmesi tavsiye edilir. Bu konuda sağlık güvencesi olan çiftler, sağlık kurumuyla anlaşması olan merkezlerde, bu konuda uygun şartların sağlanması açısından tüp bebek raporu alarak, tedavi masraflarının bir bölümünün sağlık kurumu tarafından karşılanmasını sağlayabilirler.

2015 tüp bebek tedavisinde kullanılacak ilaçların fiyatları tedaviye nasıl yansır?

Tüp bebek tedavisi yapılırken her anne adayı için kullanılacak ilaçlar farklı olduğu gibi, bunların dozu bile farklılık gösterir. Buna etki edecek en önemli unsur anne adayının mevcut yumurta rezervidir. Bu yüzden her çiftte tüp bebek fiyatı değişkenlik göstermektedir. Tüp bebek tedavisine başlamadan önce anne adayının mevcut yumurta rezervine bakılması ve tedavide kullanılacak ilaçların tespit edilmesi gerekir. Bu yüzden anne adayının adet kanamasının ikinci gününde yapılan kan testinden yararlanılarak, yumurta rezervinin belirlenmesi gerekir. Bu tespit sırasında kadının yumurta rezervi iyi oranda çıkarsa, tüp bebek tedavisi yapılırken kullanılacak ilaçlar az olacağından, ilaç fiyatları da düşük seviyede olacaktır. Yapılan tespitlerde anne adayının yeterince yumurta rezervinin olmadığı belirlendiyse ya da anne adayının ileri yaşta olması söz konusuysa, bu durumda daha fazla ilaç kullanılması ve yumurtalıkların daha fazla uyarılması gerekecektir. Bu durumda kullanılan ilaçların maliyetleri yükselecek ve tüp bebek fiyatlarına direkt olarak yansıyacaktır. Bu tedavideki fiyatların yükselmesine etki eden önemli bir unsurdur.

Bunun dışında tüp bebek tedavisi sırasında anne adayına gebelik aşısı, IMSI, embriyoskop gibi ek uygulamalar yapıldığında, çiftler ödeyecekleri tüp bebek fiyatlarının artış göstereceğini dikkate almalıdır. Bu nedenle irtibata geçilen tüp bebek merkezinden çiftler tüp bebek fiyatlarını net bir şekilde öğrenerek, tedavi sırasında çıkabilecek ek ödemeler konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Bu sorgulamalar yapılmadığında çiftlerin maliyetler konusunda stres yaşaması ve bunun tedaviye olumsuz yansıması söz konusu olacaktır.

Tüp bebek tedavisinde 2015 yılında yapılan devlet desteği ne kadar olur?

Tüp bebek tedavisi için her ülkede devletin çiftlere sunduğu bazı destek programları bulunmaktadır. Çiftlerin üreme hakkını kullanabilmeleri için bu yapılmalıdır. Tüp bebek tedavisinin maliyetleri de her yerde farklılık gösterir. Bu tüp bebek merkezlerinde bile fiyatlara farklı yansır. Ancak ülkemizde bulunan başarılı tüp bebek merkezlerine rağmen, çoğu ülkeden uygun olan fiyatların sunulduğu söylenebilir. Tüp bebek tedavisinde ilaçların dışında uygulanan belirli bir fiyat bulunmaktadır. Kullanılan ilaçlar her çiftte farklılık gösterebilir. Tüp bebek tedavisi yaptırmayı düşünen çiftlerin bağlı olduğu bir sağlık kuruluşu varsa, öncelikle bu sağlık kuruluşuna başvurarak destek almaları mümkündür. Bunun için sağlık kuruluşuna giderek, tüp bebek tedavisi için uygun adaylar olduklarına dair bir sağlık raporu almaları gerekir. Bu şekilde sağlık raporu alan çiftlerde, uygulanan tedavi sırasında tüp bebek fiyatları düşecektir. Bu şekilde daha az para ödeyerek, hayalini kurdukları bebeğe tüp bebek tedavisi sonucu sahip olacaklardır. Çiftlere uygulanan tüp bebek tedavisinin sonunda, bu alınan sağlık raporunun kuruma bildirilmesi halinde kendilerine ödedikleri bedelin bir miktarı ödeme olarak geriye yapılacaktır.

Tüp bebek tedavisi sırasında erkekte tedavi için gerekli olan sperm elde edilemezse ve bunun sonucunda tüp bebek tedavisi uygulanamazsa, geriye alınacak yardımın bir kısmı yine sağlık kurumu tarafından geriye ödenir. Ayrıca tüp bebek tedavisinde kadın için kullanılan yumurta uyarıcı ilaçların % 80 bedeli yine sağlık kurumu tarafından karşılanır. Bu çiftlere daha ekonomik tüp bebek tedavisi olmalarına yardımcı olur.

Tüp bebek tedavisi sağlık kurumu tarafından nasıl karşılanır?

Tüp bebek tedavisinin sağlık güvencesi olan çiftlerde sağlık kurumu tarafından karşılanması maalesef hala kısmi olarak yapılmaktadır. Sağlık kurumu bu kısmi ödemeyi bile bazı koşullara bağlamıştır. Yani sadece sağlık güvencesinin olması, bu yardımı almak için yeterli değildir.

Öncelikle çiftlerin normal yollardan bebek sahibi olmadığını, tıbbi tedaviler uygulanmasına rağmen bunlardan olumlu sonuçlarının alınamadığını, bebek sahibi olabilmeleri için tüp bebek tedavisinin yapılmasının mutlaka gerekli olduğunu sağlık kurullarının verecekleri bir raporla belgelemeleri gerekir. Bu rapor sağlık kurumundan alınacak desteğin temelini oluşturur.

Sadece sağlık raporunun alınması alınacak yardım için yeterli değildir. Devlet bunu başka şartlara da bağlamıştır. Bunun için kadının belirli yaşlarda olması gerekir. Anne adayı 23 yaşını doldurmuş olmalı ve 40 yaşından gün almamış olmalıdır. Bu koşullar sağlandıysa çiftler sağlık güvencesi aldıkları kurumla anlaşması olan bir tüp bebek merkezinde bu tedaviyi yaptırmalıdır. Yani tüp bebek merkezi sağlık kurumuyla sözleşmeli olmalıdır.

Tüp bebek tedavisi uygulanacak kişinin kendisi en az 5 yıldır genel sağlık sigortası olmalı ya da bakmakla yükümlü kişi konumunda olmalıdır. Bu durumda bile ödenmiş olan en az 900 gün genel sağlık sigortası primi olmalıdır.

Tüm bu koşullar sağlandığında, tedavi uygulanacak kişilerin son üç yılda yapılan diğer tedaviler neticesinde gebelik elde etme konusunda olumlu sonuçlar almadığına dair sağlık kurulundan alınacak belgelerin olması gerekir.

Çiftler yukarıda sayılan koşulları yerine getirdiği takdirde, sağlık kurulundan tüp bebek tedavisine uygun olduklarına ilişkin raporu alabilirler. Bu raporla birlikte çiftler uygulanacak tüp bebek tedavisindeki masrafların bir bölümü ile ilaç maliyetlerinin % 80 kadarı geriye alınabilir. Çiftler için başlangıçta stresli ve zorluklarla dolu olan bir yol başlasa da, tedavinin sonucunda istedikleri hayalini kurdukları bebeğe kavuşmaları halinde tüm yaşananlar unutulacak ve bunun mutluluğu yaşanacaktır. Tedaviye kadar özlemini duydukları bebeğe sahip olan çiftler, tüm maddi olanaklarını bu uğurda harcamış olsa da, bunlar önemini yitirecektir. Aile olmanın önemli bir kavramı olan çocuk hasreti tüp bebek tedavisiyle giderildiğinden, günümüzde kısırlık sorunu çeken çiftler açısından umut ışığı olarak görülen tüp bebek tedavisinde fiyatlar bile önemini kaybedecektir. Tüp bebek fiyatları 2015 yılında da, çiftlere yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir. Çiftler geçmişte bebek sahibi olamadıysa, 2015 yılında bu özlemlerini tüp bebek uygulamasıyla giderebilirler. Bu konuda başarılı olmuş tüp bebek merkezleriyle iletişime geçerek, kendileri için sunulan olanaklardan faydalanmaları ve zamanı daha fazla geçirmeden tedaviye başlamaları tavsiye edilir. Erkekler için zaman fazla önemli olmasa da, kadınlar için geçen her gün dezavantaj olarak kabul edilir. Çünkü kadınlar her adet döneminde yumurta rezervlerini azaltırlar. Buna engel olmak, uygun koşullarda tüp bebekle çocuk sahibi olmak herkesin hakkıdır.

tr_TRTurkish
×